Tapaturmista syntyneitä vammoja

Sadat lapset saavat vuosittain tapaturmaisen aivovamman, pienet lapset usein putoamisen seurauksena ja nuoret liikenneonnettomuuksissa. Aivovammasta puhutaan, kun päähän kohdistuu tapaturmainen isku, joka aiheuttaa kudosvaurioita aivoissa.

Lapsen ja nuoren toipuminen äkillisestä tapaturmasta on hyvin yksilöllistä. Kukin kokee tapahtumat ja siitä seuraavan vammautumisen eri tavoin. Lisäksi lapsilla ja nuorilla on erilaisia yksilöllisiä selviytymiskeinoja tapahtuman käsittelyyn. Traumaattisesta tapaturmasta ja lapsesta riippuen asioiden käsittely voi viedä viikkoja tai kuukausia.

Tapaturmainen selkäydinvaurio syntyy mekaanisen voiman aiheuttaman nikamamurtuman, nikaman siirtymän tai välilevytyrän seurauksena. Yleensä lapsille selkäydinvaurioita syntyy liikennetapaturmissa sekä putoamisten ja kaatumisten seurauksena.