Potilasvahinko

Lapsi voi vammautua vakavasti terveydenhuollon toimenpiteiden yhteydessä. Pysyvä vaurio voi tulla esimerkiksi synnytykseen tai leikkaus- ja anestesiatoimenpiteeseen liittyvästä hapenpuutteesta. Vastaavasti lapsen vakavan sairauden diagnosointi ja hoito voi viivästyä, ja tämän vuoksi sairaus vaikeutuu. Hoitoon voi liittyä vakava infektio, josta tulee pysyviä, vaikeita seurauksia.

Potilasvahinkolain perusteella ei korvata kaikkia terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä aiheutuvia seurauksia, vaan ainoastaan ne henkilövahingot, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet hoidosta. Aiheutuneen vahingon tulee olla syy-yhteydessä hoitoon. Toisin sanoen on todennäköisempää, että vahinko aiheutuu hoidosta tai sen puutteista, kuin haitallinen seuraus aiheutuu jostain muusta tekijästä kuten esimerkiksi lapsen synnynnäisestä sairaudesta tai hänen muusta perussairaudestaan.

Mitä taloudellisia tukitoimia on mahdollisuus saada? 
Hoitotukikorvauksen tarkoituksena on tukea vahingonkärsineen selviytymistä kotona ja korvata kotihoidon ajalta aiheutuvia lisäkustannuksia. Vakiintuneen korvauskäytännön mukaan hoitotukea voidaan maksaa, jos potilasvahingosta aiheutuu säännöllistä tai lähes säännöllistä hoidon, avun, valvonnan tai ohjauksen tarvetta joissakin jokapäiväisissä toimissa. Hoitotukea voidaan maksaa myös, mikäli potilasvahingosta aiheutuu toistuvasti ylimääräisiä kustannuksia.