Palovamma

Lasten tyypillisin palovamma on kuuman nesteen (tee, kahvi, keitto) aiheuttama pinnallinen palovamma. Hyvin kuuma neste ja/tai pitkä altistusaika voivat aiheuttaa syvän, leikkaushoitoa vaativan vamman.

Päivystys on useimmin ensimmäinen paikka, johon palovammaonnettomuuden jälkeen mennään. Tämän jälkeen lapsen tai nuoren hoitopolku jatkuu vammojen hoidon vaatimuksen mukaan kotihoitoon, osastohoitoon tai tehohoitoon. Pääsääntöisesti alle 7 -vuotiaiden lasten tehohoitoa vaativia palovammoja hoidetaan HUSin Uuden lastensairaalassa ja yli 7 -vuotiaat hoidetaan Jorvin Palovammakeskuksessa. Lyhytaikaisesti voidaan lasten palovammoja hoitaa myös keskussairaalan teho-osastolla.

Vanhemmat voivat auttaa pienen lapsen paranemista olemalla hänen seurassaan mahdollisimman paljon. Tutut äänet, puhuminen ja laulaminen rauhoittavat lasta. Läheisyys ja syli luovat lapselle turvallisuutta. Lapsen ollessa sairaalahoidossa henkilökunnalta voi varmistaa miten lapsen voi ottaa syliin. Sidokset tai lastat eivät yleensä estä syliin ottamista.

Kuntoutus. Palovammapotilaat hyötyvät usein monenlaisesta kuntoutuksesta. Eri kuntoutuksen lajit tukevat toisiaan ja eri kuntoutusmuotojen tarkoituksena on parantaa palovamman kokeneen henkilön omatoimisuutta.

Lapsen tapaturma vaikuttaa koko perheen elämään. Yhden perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen muuttaa perhedynamiikkaa. Palovamma herättää ahdistusta, pelkoa, masennusta ja surua paitsi lapsessa itsessään myös vanhemmissa ja muissa sisaruksissa. Palovamma aiheuttaa monenlaisia vaikeuksia perheen arkipäivän toiminnoissa.