Muut tapaturmat

Pienten lasten sairaalahoitoa vaativat tapaturmat sattuvat usein miten kotona ja yleisimpiä tapaturmia ovat kaatumiset ja putoamiset. Kun lapsi kasvaa, hänen elinympäristönsä laajenee ja sairaalahoitoa vaativat tapaturmat sattuvat kodin ulkopuolella vapaa-ajalla.

Kaatumisten ja putoamisten seurauksena lapselle ja nuorelle voi tulla pysyviä vammoja, jotka johtuvat usein miten joko aivoihin kohdistuneesta iskusta tai selkäytimen vaurioista nikamamurtuman, nikamasiirtymän tai välilevytyrän vuoksi. Aivo- sekä selkäydinvammoista löytyy lisätietoa Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.

 

Hukuksiin joutuneen lapsen tai nuoren pysyvät vammat johtuvat usein aivovammasta, kun aivot ovat kärsineet hapenpuutteesta. Sydänpysähdyksen ja elvytysajan kesto vaikuttavat aivovamman vakavuuteen. Aivovammoista voit lukea tarkemmin Tapaturmista syntyneitä vammoja -osiosta.