Liikennevahinko

Liikenteessä sattuneet tapaturmat yleistyvät lapsilla siinä vaiheessa, kun he alkavat liikkua itsenäisesti kodin ulkopuolella. Teini-iässä liikennetapaturmat ovat yleisin syy tapaturmaiseen vammautumiseen tai kuolemaan. Vuosittain liikenteessä loukkaantuu noin 500 alle 15 -vuotiasta. Vastaavasti 15-17 -vuotiaita liikenteessä loukkaantuu kolminkertainen määrä.

Liikennevakuutuslain mukaan liikenteeseen käytettävillä moottoriajoneuvoilla ja perävaunuilla on oltava liikennevakuutus. Näin on lailla varmistettu, että onnettomuuden sattuessa jokaisella ajoneuvolla on vakuutus, joka korvaa henkilövahingot ja syyttömän osapuolen omaisuusvahingot. Neuvoa ja ohjeita vakuutusasioista voi kysyä korvaavasta vakuutusyhtiöstä tai Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINESTÄ.

Vanhempien ollessa sairaalassa lapsen kanssa, he joutuvat usein olemaan poissa ansiotyöstä. Liikennevakuutuslain perusteella vanhemmilla on mahdollisuus hakea vakuutusyhtiöstä korvausta sellaisista tarpeellisista kuluista ja ansionmenetyksestä, jotka aiheutuvat osallistumisesta vammautuneen hoitamiseen (esim. kodin ja sairaalan välisistä matkoista aiheutuneet kustannukset).

Vakuutusyhtiö korvaa kuntoutuslain perusteella sairaalavaiheen jälkeen tarvittavan lääkinnällisen kuntoutuksen (mm. terapiat, laitoskuntoutus sekä sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit). Korvausarvioinnissa lähtökohtana käytetään terveydenhuollon yksikön laatimaa kuntoutussuunnitelmaa. Maksusitoumukset kuntoutukseen on usein tarkoituksenmukaista määritellä voimassa olevan kuntoutussuunnitelman kanssa samalle ajanjaksolle.

Liikennevakuutuksen kuntoutuslain perusteella vakuutusyhtiöt korvaavat apuvälineitä, joiden tarve johtuu korvattavasta vammasta.