Vuorovaikutus

Lapsi on heti syntyessään vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Varhainen vuorovaikutus keskittyy luonnollisesti lapsen ja häntä hoitavien henkilöiden väliseen kanssakäymiseen. Tämä varhainen vuorovaikutus on erittäin tärkeää lapsen kokonaiskehityksen kannalta ja toimii perustana kommunikoinnin ja kielen kehitykselle.

Tästä pääset katsomaan ja kuulemaan kuinka perheessä käytetään puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja. Video on tehty Autismi- ja Aspergerliiton Arjessa alkuun-projektissa.

 

Papunetin sivuilta löytyy kattavasti tietoa vuorovaikutuksesta ja kommunikaatiosta. Sieltä löytyy myös paljon vinkkejä kuinka tukea vuorovaikutusta lapsilla ja nuorilla, joilla sairaus tai vamma tuo haasteita vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon.

kommunikaatiotaulu

Lisätietoa aihesta:

Linkeistä löytyy tietoa vuorovaikutuksen ja kommunikaation perusteista, tukimateriaaleista ja kuntoutuksesta.