Vertaistuki

Kun ihmisillä on elämäntilanteessaan samankaltaisia kokemuksia, syntyy kohdatessa tunne, että toista ymmärtää jo muutamasta sanasta. Toisaalta voi peilata omia kokemuksia toisen vastaaviin, saada vinkkejä ja jakaa niitä muille. Vertaisuus ja vertaistuki ovat mahtava voimanlähde. Yhdistävä tekijä voi olla erityistä tukea tarvitseva lapsi, tai jokin tietty sairaus tai uusi vaihe elämässä kuten koulun aloittaminen.

Vertaistukitoiminta voi olla ryhmässä tapahtuvaa keskustelua tai toimintaa. Siihen voivat osallistua vanhemmat tai koko perhe. Vertaistukea voi saada myös verkossa esimerkiksi chattikeskusteluissa ja muiden vanhempien blogikirjoituksia lukemalla. Vertaistuki voi toteutua myös kahden keskisesti vertaistukihenkilön tai vertaistukiperheen kanssa.

Lisätietoa eri järjestöjen tarjoamasta vertaistukitoiminnasta löydät Järjestöt ja linkit -osiosta. Tässä esimerkiksi Invalidiliiton sivuilta vertaistuesta. Alla olevassa Autismi- ja Aspergerliiton videossa äiti kertoo ajatuksiaan vertaistuesta.