Vapaa-aika

Jokainen lapsi tarvitsee kavereita. Kaverien kanssa jaetaan lapsuuden riemuja ja opitaan elämisen taitoja. Ne tukevat sosiaalisten taitojen oppimista, minäkuvaa ja luovat hyvinvointia. Ihmisenä olon perustarpeesen kuuluu tarve vasatavuoroisiin ystävyyssuhteisiin ja monien ihmisten kanssa muodostettuihin vertaissuhteisiin. Vertaisuhteet muodostuvat lapsella usein miten päiväkodissa, koulussa ja kotipihan leikeissä. Hyvät kaverisuhteet niin koulussa kuin harrastuksissakin ovat jokaiselle lapselle tärkeitä.

Lomailu on huolettomampaa, jos erityistarpeet on otettu huomioon jo ennalta. Nykyään sosiaalisessa mediassa jaetaan paljon omia kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa matkailusta. Esimerkiksi Facebook-sivustolla Esteetön matkailu voi esittää kysymyksiä jo matkaa suunniteltaessa.  Ja vanhempien omissa keskusteluryhmissä voi jakaa omia matkakokemuksia.

Perheiden on myös mahdollisuus hakea tuetuille lomille. Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on tarjota kodin ulkopuolinen loma-mahdollisuus niille perheille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan. Tuetun loman tavoitteena on tukea perheen hyvinvointia ja vanhempien jaksamista. Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemusten perusteella. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus, mutta suurin osa kustannuksista katetaan Veikkauksen avustuksella. 

Harrastusten kautta saadaan ystäviä, opitaan uusia taitoja, koetaan onnistumisia ja pettymyksiä. Harrastamisella on arvo sinänsä, tekemisen riemun kokeminen, mutta se tuo mukanaan myös fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Lapsen itseluottamuksen vahvistumisen kannalta on tärkeää päästä toteuttamaan itseään hänelle mieluisessa harrastustoiminnassa.