Perhe

Sisaruus on hyvin samanlaista rakkautta, leikkiä ja kahnausta perheessä kuin perheessä. Pitkäaikaissairaan ja vammaisen lapsen sisaruuteen voi liittyä hetkiä, jolloin vanhemmalta vaaditaan erityistä herkkyyttä huomioida lapsia pohdituttavat asiat ja taitoa ottaa asiat puheeksi. 

Perheen sujuvaan arkeen, lapsen hyvinvointiin ja myönteiseen ilmapiiri perheessä vaikuttavat myös perheen ulkopuoliset tekijät. Ammattilaisilla on oma roolinsa, mutta lähiturvaverkolla, joka koostuu sukulaisista, ystävistä ja naapureista on tärkeä rooli tunteiden ja hoidon vastuun jakajina. Keskustelut ja tekemiset heidän kanssa tarjoavat vaihtelua ja iloa niin vanhemmille kuin lapsillekin.

Perheen hyvinvointi riippuu aina vanhempien jaksamisesta ja hyvinvoinnista, joten siitä huolehtiminen kannattaa. Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten ja nuorten perheissä vanhempien oma jaksaminen ja parisuhde jäävät usein vähemmälle huomiolle. Arjessa aika on kortilla ja etusijalla ovat lasten asiat. Vanhempien jaksaminen ja toimiva parisuhde ovat kuitenkin tärkeä kasvualusta lapselle.

Isovanhempien tuki on yksi keskeinen tekijä perheen hyvinvoinnin kannalta. Isovanhemmat voivat tarjota aikaa, tukea ja elämänviisauttaan. Isovanhemmat ovat tärkeitä lapsille, mutta tällä suhteella on erittäin tärkeä merkitys myös isovanhempien hyvinvoinnille.