Palveluja perheille

Palvelusuunnittelulla varmistetaan hyvin toimiva yksilöllinen arki niin lapselle kuin koko perheelle. Palvelusuunnitteluun kuuluu palveluohjaus, palvelutarpeen ja palvelumahdollisuuksien selvittäminen sekä palvelusuunnitelman laatiminen ja tarkastaminen.

Vammaisella ja pitkäaikaissairaalla lapsella tai nuorelle voidaan tehdä erilaisia virallisia suunnitelmia, joihin kirjataan mitä tukea, ohjausta ja apua lapsi tarvitsee tai sovitaan palveluista ja tukitoimista. Vaikka suunnitelmia on useita, tulisi ne sovittaa yhteen ja niiden tulisi palvella perheen arkea yksiselitteisesti.

 

Kela huolehtii Suomessa asuvien perusturvasta. Kela-neuvonta on henkilökohtaista palvelua perheille, jotka tarvitsevat elämäntilanteen tai palvelujen monimutkaisuuden vuoksi lisätukea. Kelan etuuksiin on tullut muutoksia vuonna 2016. Tietoa niistä löydät Kelan sivuilta.