Liikkuminen

”Apuväline on väline, laite tai muu ratkaisu, joka edistää, tukee tai ylläpitää henkilön toimintakykyä ja osallistumista silloin, kun se on vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi heikentynyt. Apuvälinepalveluun kuuluu apuvälinetarpeen arviointi, apuvälineen sovitus ja hankinta, mahdolliset muutostyöt, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ja korjaus.”

Apuvälinepalvelujen järjestäminen on pääosin kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon vastuulla. Se vastaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluiden järjestämisestä. Sosiaalitoimen vastuulla ovat vaikeavammaisen ihmisen tarvitsemat asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet, esimerkiksi porrasnostimiset ja ovikoneistot.

Kuljetuspalvelu on keskeinen vaikeavammaisten ihmisten omatoimista suoriutumista auttava palvelu. Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisen ihmisen tarvitsemat kuljetuspalvelut riippumatta määrärahoista, sillä kuljetuspalvelu on subjektiivinen oikeus.

Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviin saattajapalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen ihmisen tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuluvat kuljetukset, jotka liittyvät työssä käymiseen, opiskeluun, asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, virkistymiseen tai muuhun vastaavaan syyhyn.