Leikki

Leikki on kehityksellisesti tärkeää kaikille lapsille. Leikin avulla lapset tutustuvat ympäröivään maailmaan ja oppivat kommunikoimaan. Leikissä oma identiteetti ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Sairas tai vammainen lapsi nauttii ja oppii leikin kautta yhtälailla ja samat leikit, joskus hieman sovellettuna, sopivat heillekin. Leikkiminen edistää vammaisen lapsen mahdollisuuksia osallisuuteen. 

Täältä löydät paljon erilaisia leikkivinkkejä lapsille, nuorille ja koko perheelle.