Sopeutumisvalmennus on usein kurssimuotoista ja kursseilla perheet saavat tietoa ja tukea niin ammattilaisilta kuin muilta kurssille osallistuvilta perheiltä.  Vanhemmille on eri asiantuntijoiden luentoja, joilla saadaan tietoa lapsen tai nuoren vammasta tai sairaudesta sekä vinkkejä arjen sujumiseen ja kuntoutumiseen.

Perheet arvostavat muiden perheiden kanssa keskustelua ja sitä kautta saatua vertaistukea. Samankaltaisen elämäntilanteen kokemuksia pääsevät jakamaan myös kuntoutujalapset ja –nuoret sekä sisarukset. Lapsille on usein kursseilla omaa ikätasoin mukaista toiminnallista ohjelmaa sekä keskusteluryhmiä.

Lapsen kasvaessa sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään myös nuorille. Näillä kursseilla vanhemmat saattavat olla mukana vain osan aikaa.

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on lapsen tai nuoren sekä koko perheen voimavarojen lisääntyminen ja keinojen löytyminen arkeen. Sopeutumisvalmennusta voidaan järjestää myös yksilöllisesti esimerkiksi kuntoutujan kotona.

Sopeutumisvalmennus on lakisääteinen kuntoutuksen palvelumuoto, joka sisältää kuntoutujan ja hänen omaistensa ohjausta ja valmentautumista sairastumisen ja vammautumisen jälkeisessä elämäntilanteessa. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena voidaan pitää pyrkimystä vahvistaa sairastuneiden ja vammautuneiden yksilöiden elämänhallinnan tunnetta, selviytyvyyttä päivittäisessä elämässä ja luottamusta omiin ratkaisumalleihin. Myös samassa elämätilanteessa olevien ihmisten tapaamisella on tärkeä osuus sopeutumisvalmennuksessa.

Lisätietoa aiheesta: