Kuntoutussuunnitelma on määrätyksi ajanjaksoksi tehty asiakirja, jonka tarkoituksena on helpottaa kuntoutujalapsen ja -nuoren asioiden kokonaisuuden hahmottamista. Se voidaan tehdä erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa tai erityishuoltopiirissä yhteistyössä perheen, kuntoutujalapsen tai -nuoren, lääkärin ja erityistyöntekijöiden kanssa.

Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan, tarkastetaan ja muutetaan tarpeen mukaan esim. poliklinikkakäyntien yhteydessä. Kuntoutussuunnitelman tarkistaminen kuuluu kuntoutussuunnitelman laatijan vastuulle eli hoidon ja kuntoutuksen seurannasta vastaavan julkisen terveydenhuollon yksikölle.

Lisätietoa aiheesta: