Kuntoutuminen on oppimis- ja kasvuprosessi, jossa aktiivisena osapuolena ovat lapsi tai nuori, hänen perheensä ja lähiympäristönsä. Kuntoutuminen tähtää lapsen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen sekä mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen. Parhaimmillaan kuntoutuminen on luonnollinen osa lapsen toimintaa kotona, päiväkodissa, koulussa ja vapaa-ajalla. Päämääränä on mahdollisimman hyvä elämä ja sujuva arki.

Lapsen ja nuoren kuntoutumisen tukemisessa tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan ammattilaiset. Esimerkiksi fysioterapeutti, erityislastentarhanopettaja ja puheterapeutti tuovat ammattitaidollaan tärkeän panoksen lapsen uusien taitojen oppimiseen ja itsenäistymiseen.

Kuntoutuksen ammattilaiset ovat tukena ja kumppanina kuntoutumisessa. Lapsen ja perheen tulisi olla mukana niin kuntoutuksen suunnittelu-, toteutumis- kuin arviointivaiheessa. Ammattilaisten tulee tarjota riittävästi tietoa asiakkaalle päätöksentekoa varten ja aito mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Kuntoutuksessa on tärkeää, että tavoiteltavat asiat ovat lapselle tärkeitä, ja harjoiteltavia asioita voi käyttää esimerkiksi arjen leikeissä.

Lisätietoa aiheesta: