Koti

Vammainen tai sairas lapsi tai nuori on aina ensisijaisesti lapsi, joka tuo iloa ja rakkautta perheeseen. Vamma tai sairaus tuo arkeen lisähaasteita, mutta kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhteisiä perustarpeita.

Asunnon muutostöillä ja asuntoon kuuluvilla välineillä ja laitteilla pyritään mahdollistamaan vammaisen tai sairaan lapsen tai nuoren asuminen omassa kodissaan. Muutostyöt, välineiden ja laitteiden hankkiminen tulisi aina tehdä lapsen toimintakykyyn perustuvan yksilöllisen suunnitelman mukaan.

Perheen arjen järjestymistä auttaa oikeanlainen tuki, apu ja tieto. Sairaalassa on saatu ensitietoa lapsen tai nuoren sairaudesta tai vammasta. Kotiuduttaessa perhe tarvitsee tietoa siitä, kuinka arki ja palvelut hoituvat kotona ja kotipaikkakunnalla.

Omaishoitaja on henkilö, joka huolehtii perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka tarvitsee sairaudestaan tai vammaisuudestaan johtuen erityistä hoivaa. Laki omaishoidon tuesta määrittää omaishoitajaksi henkilön, joka on tehnyt kunnan kanssa omaishoitosopimuksen. On kuitenkin merkittävää huomioida, että omaishoitoa tapahtuu suuressa määrin myös omaishoidon tuen ulkopuolella, ilman ”virallista” omaishoitajuutta.